*    در خصوص مفاهیم سرمایه گذاری و تامین مالی در بانک ها توضیحاتی را ارائه بفرمائید.

سرمایه­گذاری و تأمین مالی دو جنبه همسوی هر کسب و کاری می باشد. فرهنگ لغات Cambridge سرمایه­گذاری(Investment) را قرار دادن پول، وقت و یا تلاش در چیزی( آلترناتیوی) برای کسب منفعت و ثروت در آینده تعریف کرده است. بنابراین همانگونه که از تعریف مشخص است به معنای عام سرمایه­گذاری یعنی فدا کردن ارزشی در زمان حال به امید کسب ارزشی بیشتر در زمان آینده می باشد که این کسب ارزش بیشتر معمولاً با ریسکهای مختلفی توأم می­باشد.

تأمین مالی را معمولاً با لغات Finance و Funding تعریف می کنند. بطور خلاصه تأمین مالی در بانکها عبارت است از تأمین وجوه و منابع مالی مورد نیاز جهت ارائه تسهیلات به مشتریان و سرمایه­گذاری در فرصتهای پر بازده.

*    روش های عمده سرمایه گذاری و تأمین مالی در بانک ها را تشریح فرمائید.

بانکها معمولاً با دو نوع سرمایه­گذاری و سر و کار دارند. سرمایه گذاری در دارایی­های واقعی(Real Assets) و سرمایه­گذاری در دارایی­های مالی(Financial Assets). دارایی­های واقعی همان دارایی های مشهود می باشند که ماهیت فیزیکی دارند. مثالهایی از سرمایه گذاری در این نوع دارایی­ها عبارت است از خرید ملک، خرید زمین، خرید ماشین آلات، خرید مواد اولیه و ...

اما دارایی های مالی اوراقی هستند که شما به واسطه مالکیت آنها دارای حقی نسبت به یک منفعت و یا جریان نقدی حاصل از یک دارایی واقعی خواهید بود. مانند خرید سهام عادی یک شرکت که شما سهیم و محق نسبت به درآمدهای آن هستید.

بانکها به منظور ایجاد درآمد و نیز پوشش ریسکهای مختلف ترکیبی از داراییهای مذکور را در سبد سرمایه­گذاری خود دارند.

تأمین مالی بانکها از دو طریق انتشار ابزارهای بدهی و ابزارهای سرمایه ( حقوق صاحبان سهام) می باشد که ترکیب این دو ابزار، ساختار سرمایه( Capital Structure)  بانک را تشکیل می دهد. از جمله ابزارهای حقوق صاحبان سهام جهت تأمین مالی، افزایش سرمایه می باشد که بانک با انتشار حق تقدم، سهام عادی و سهام ممتاز وجوه مورد نیاز خود را تأمین می­نماید. در روش استفاده از ابزارهای بدهی موسسات پولی و اعتباری دنیا از طریق پذیرش انواع سپرده­های کوتاه مدت و بلند مدت، انتشار گواهی سپرده(CDs)، اوراق قرضه، اوراق خزانه، اسناد خزانه، انواع صکوک و ضمانت نامه ها منابع مالی خود را برای اعطای تسهیلات و سرمایه­گذاری تأمین می نمایند.

در ایران استفاده از اوراق قرضه، اوراق خزانه و اسناد خزانه جهت تأمین مالی به دلیل برخی از مسائل شرعی رایج نمی­باشد.

*    مکانیسم تأمین مالی و سرمایه­گذاری در موسسه اعتباری توسعه چکونه است؟

 در سبد منابع موسسه اعتباری توسعه از ابزارهای بدهی و ابزارهای حقوق صاحبان سهام به نحو متنوعی استفاده شده است. از منظر ابزار حقوق صاحبان سهام سرمایه ثبت شده موسسه شامل 2،000میلیون سهم یکهزار ریالی می باشد.

موسسه اعتباری توسعه در دوران فعالیت خود توانسته است با طراحی ابزارهای متنوع بدهی، منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق سپرده های کوتاه مدت، سپرده های بلند مدت، سپرده های دیداری و گواهی سپرده عام جذب نماید. در جدول زیر وزن هریک از ابزارهای مذکور نشان داده شده است.

 

ترکیب سبد منابع موسسه اعتباری توسعه

منابع

وزن

کوتاه مدت

27.07%

سپرده یکساله

4.49%

سپرده دو ساله

0.16%

سپرده سه ساله

0.40%

سپرده چهار ساله

0.12%

سپرده پنج ساله

61.04%

گواهی سپرده

5.16%

سپرده دیداری

1.58%

جمع

100.00%

ابزارهای فوق جزو ابزارهای سنتی نظام بانکی کشور می باشند. کمیته سرمایه­گذاری و تأمین مالی در راستای تأکیدات مدیریت محترم عامل موسسه مبنی طراحی ابزارهای نوین جهت جذب منابع مالی، مطالعات گسترده­ای را انجام داده و هم اکنون با رویکردی خلاقانه در حال طراحی محرک های جذب سپرده می باشد که انشا الله در سال آینده شاهد تحولات چشمگیری در این زمینه خواهیم بود.

منابع مالی جذب شده در موسسه جهت اعطای تسهیلات، سرمایه­گذاری در انواع دارایی­های واقعی و مالی، و سپرده­گذاری نزد بانک مرکزی مصرف می شود.

مکانیسم مطالعات سرمایه­گذاری در کمیته اینگونه است که پس از شناسایی فرصتهای سرمایه­گذاری مطالعات اقتصادی شامل بررسی وضعیت اقتصاد جهانی، وضعیت صنعت و در صورت لزوم تجزیه و تحلیل صورتهای مالی انجام می پذیرد، آنگاه جریانات نقدی آلترناتیو مورد مطالعه مدلسازی شده و مقادیر آن برآورد می شود سپس با در نظر گرفتن نرخ تورم، نرخ بازده مورد انتظار و بررسی شاخص­های تصمیم­گیری از جمله خالص ارزش فعلی(Net Present Value)، نرخ بازده درونی (Interior Rate of Return)، هزینه منفعت (B/C)، نتایج در قالب یک گزارش استاندارد جهت بررسی و تصمیم­گیری هیئت مدیره محترم موسسه ارائه می­گردد.

همچنین یکی از نکات بسیار مهمی که در سرمایه­گذاری­های موسسه در نظر گرفته می­شود محدودیت های ابلاغ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور العمل سرمایه­گذاری موسسات اعتباری می­باشد.

 

ترکیب سرمایه گذاری ها در مؤسسه اعتباری توسعه چگونه است؟

سرمایه­گذاری­های موسسه به دلیل متنوع سازی و نیز کاهش ریسکهای موجود، در هر دو گروه دارایی­های واقعی و دارایی­های مالی قرار می گیرد. برای نمونه سرمایه­گذاری­های موسسه در دارایی های واقعی عبارتند از پروژه­های مسکونی مهماندوست، مسکونی برج ناهید،  مسکونی سبحان2، اداری تجاری خیام و تجاری اداری سبحان 1.  و نیز سرمایه­گذاری­های موسسه در دارایی های مالی عبارت از سپرده­گذاری نزد بانک مرکزی و سایر موسسات پولی و اعتباری، سهام شرکت سرمایه­گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران، سهام شرکت بیمه توسعه، سهام شرکت کارگزاری توسعه فردا، سهام شرکت رتبه بندی ایران، سهام شرکت بورس اوراق بهادار،  سهام شرکت خدمات ارزی و صرافی توسعه، سهام شرکت ارزیابی و سنجش اعتبار مشتریان مهرخاورمیانه و سهام شرکت خدمات توسعه داران امید می باشد.

 

 

کمیته سرمایه گذاری و تامین مالی چه وظایفی را در حوزه عملکرد و چه وظایفی را در حوزه بررسی و پژوهش در دست دارد.

وظایف کمیته سرمایه­گذاری و تأمین مالی از دو جنبه قابل بررسی می باشد. در حوزه تأمین مالی تلاش داریم تا با طراحی ابزارهای جدید مالی با رویکردی خلاقانه وجوه مورد نیاز را از طریق بازار سرمایه و بازار پول جذب نماییم به همین منظور مأموریت های ذیل برای کمیته تدوین گردیده است:

-         سازماندهی و برنامه­ریزی تأمین منابع مالی.

-         جذب منابع مالی از طریق انواع صکوک.

-         جذب منابع از طریق صندوق­های سرمایه­گذاری با درآمد ثابت.

-         جذب منابع از طریق صندوق­های سرمایه­گذاری ریالی با حجم بزرگ.

-         جدب منابع از طریق صندوق­های سرمایه­گذاری ارزی.

-         طراحی محرک­ها و مشوق های مناسب جهت افزایش جذب انواع سپرده­.

در حوزه سرمایه­گذاری هدف اصلی کمیته شناسایی فرصتهای مناسب سرمایه­گذاری و نیز نظارت مستمر و دقیق بر شرکتهای تابعه جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده و نیز حفاظت از سرمایه­های سهامداران عزیز موسسه اعتباری توسعه می باشد. بدین منظور مأموریت های ذیل برای کمیته تدوین گردیده است:

-         سازماندهی و برنامه ریزی امور سرمایه­گذاری.

-         شناسایی فرصتهای مناسب سرمایه­گذاری در دارایی­های مالی و واقعی.

-         طراحی ترکیب بهینه سبد سرمایه­گذاری توسعه.

-         طراحی فرآیند علمی تصمیم­گیری در خصوص فرصتهای سرمایه­گذاری.

-         نظارت مستمر بر عملکرد شرکتهای تابعه و سبد سرمایه­گذاری اوراق بهادار موسسه.

 

همچنین در حال حاضر یکی از کارهای بی نظیری که در دست بررسی داریم و تا کنون در هیچ بانکی انجام نشده است، مدل سازی تعیین نرخ سود سپرده­ها و نیز نرخ سود تسهیلات اعطایی با در نظر گرفتن محدودیت های موجود در بسته پولی نظارتی بانک مرکزی می­باشد که به هنگام دریافت نتایج مورد نظر از مدل، اطلاع رسانی کاملی انجام خواهد شد.

*    کمیته سرمایه گذاری و تامین مالی مؤسسه چه دست آورد هایی را داشته است.

کمیته سرمایه­گذاری و تأمین مالی موسسه در تیرماه سال 90 آغاز به کار نموده است و در این 9 ماه فعالیت­های زیر را انجام داده است:

-         مدلسازی انتشار اوراق اجاره موسسه و بررسی تأثیرات آن بر روی صورتهای مالی و همچنین فراهم نمودن مقدمات لازم.

-         مدلسازی و طراحی صندوق سرمایه­گذاری مشترک توسعه فردا با درآمد ثابت.

-         پیگیری فرآیند پذیرش موسسه در بورس و فرابورس.

-         پیگیری تأسیس شرکت لیزینگ توسعه.

-         سازماندهی امور سرمایه­گذاری و استقرار سیستم نظارت بر شرکت­های تابعه.

-         حضور اثر گذار در نشست های تخصصی و مجامع اقتصادی کشور به منظور اعتلای نام موسسه اعتباری توسعه.

-         همکاری با امور محترم روابط عمومی و بازاریابی موسسه جهت تهیه گزارش سالیانه به فارسی و لاتین.

-         تهیه طرح کسب و کار موسسه.

-         طراحی ماتریس سرمایه­گذاری موسسه اعتباری توسعه جهت رعایت حدود سرمایه­گذاری ابلاغ شده توسط بانک مرکزی.

 

*    در خصوص روش های نوین تامین مالی در بانک ها توضیحاتی را ارائه فرمائید.

دانش مالی به شدت در حال پیشرفت می باشد. با ظهور رشته های تحصیلی مانند مهندسی مالی نگاه اهالی فن به این حوزه تغییرات محسوسی داشته است. ابزارهای جدید تأمین مالی در بازار سرمایه و بازار پول ظهور پیدا کرده اند که از جمله آنها عبارتند از صکوک (اوراق اجاره، اوراق استصناع، اوراق مرابحه، اوراق مشارکت، اوراق رهنی، اوراق مزارعه، اراق مساقات و ...)، اختیارات خرید و فروش، قراردادهای آتی، قراردادهای سوآپ و سایر ابزارهای ترکیبی.

این روزها استفاده از صکوک اجاره برای تأمین مالی بانکها بسیار رواج پیدا کرده است. مکانیسم اجرایی اوراق اجاره اینگونه است که بانک بعنوان بانی جهت تأمین مالی، برخی از دارایی های خود مانند شعب، ساختمان، زمین را به نهاد واسط ( از طرف سازمان بورس و ارواق بهادار تعیین می شود) می فروشد. نهاد واسط وجوه مورد نیاز جهت خرید دارایی های فیزیکی فوق را از طریق انتشار اوراق اجاره از بازار سرمایه جمع آوری می نماید. از آنجا که بانی کماکان به دارایی های فروخته شده نیاز دارد لذا طی یک قرارداد اجاره به شرط تملیک چند ساله با یک نرخ حق الاجاره مشخص مثلاً 20% سالیانه، آن دارایی ها را در اختیار گرفته و در دوره های مشخص مطابق با قرارداد حق الاجاره را پرداخت و در پایان دوره قرارداد اجاره اصل ثمن معامله را می پردازد.

ما نیز در موسسه اعتباری توسعه با عنایت به دستور مدیریت محترم عامل، استفاده از این روش تأمین مالی را در دست پیگیری داریم و امید می رود در سه ماه اول سال 91 این امر محقق شود.

نیاز به دانش مدیریت ترازنامه و همچنین مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها برای پاسخگویی به ذینفعان بصورت یک الزام مطرح است. بفرمائید این برنامه در مؤسسه چگونه راهبری می شود .

سیاست های بسته پولی و نظارتی بانک مرکزی بعنوان یک سند بالادستی جهت مدیریت دارایی ها و بدهی های موسسه اعتباری توسعه مد نظر قرار می گیرد. بعنوان مثال نرخ علی الحساب سود مورد انتظار در قراردادهای اعطای تسهیلات مطابق با بسته نظارتی می باشد. همچنین هنگامی که فرصت سرمایه­گذاری شناسایی می شود مدل ورود به آن فرصت با در نظر گرفتن محدودیت های تبین شده در آئین نامه سرمایه­گذاری موسسات پولی و اعتبار طراحی می شود.

یکی دیگر از روشهایی که برای مدیریت دارایی­ها و بدهی­های و نیز کاهش ریسک نقدینگی در موسسه بگار گرفته می شود مدیریت جریان نقدینگی( Cash Flow Management) می باشد. همکاران ما در امور مالی به دقت ورود و خروج وجوه را تحت کنترل دارند و هنگام مواجه شدن با تغییرات محسوس اقدامات لازم را برای کاهش تبعات آن به سرعت انجام می دهند.

از جمله روشهای رایج مدیریت جریان نقدینگی استفاده از مدلهای دیرش برای متوازن نمودن تعهدات کوتاه مدت بانک و سرمایه­گذاری­های بلند مدت می­باشد.

 

*    تركيب دارايي ها و بدهي ها چه بايد باشد تا ميانگين بازده ها و هزينه هاي مرتبط به منظور دستيابي به اهداف مشخص از قبيل حداكثرسازي درآمد خالص تامين گردد؟

ترکیب دارایی­ها و بدهی­ها بسته به شرایط اقتصادی کشور و نیز دستور العمل های ابلاغی بانک مرکزی در زمانهای مختلف متفاوت می باشد. در واقع بانکها باید چابکی خود را بگونه ای حفظ کنند تا بتوانند مطابق با شرایط اقتصادی ترکیب بهینه­ای را برای خود طراحی کنند.

 ولی به طور کلی طراحی و استفاده از ابزارهای مناسب بدهی به منظور رسوب بلند مدت منابع و نیز اعطای تسهیلات و سرمایه­گذاری­های کوتاه مدت و میان مدت می تواند باعث بهبود سود بانکها شود زیرا فرآیند اعطای تسهیلات و سرمایه­گذاری­های کوتاه مدت باعث چرخش بیشتر سرمایه در دسترس موسسه شده و به نوعی یک نرخ مرکب از بازده­ای را در خود مستتر خواهد داشت و بهره­وری سرمایه را افزایش می دهد.

*    در زمینه مدیریت دارایی و بدهی از کدام روش برای الويت بندي و تعيين درجه اهميت اهداف، و مدل برنامه ريزي آرماني براي تبيين ملاحظات قانوني، عملياتي و محدوديت هاي اجباري و ملاحظات همراه با اهداف مديران و الويت ها و غيره لحاظ شده است.

معمولاً اولویت بندی در برنامه­های اجرایی از برنامه استراتژیک هر سازمانی استخراج می­­گردد. در این برنامه کلیه اهداف با در نظر گرفتن محدودیت های قانونی تبیین می شود. در زمینه مدیریت دارایی و بدهی( Asset - Liability Management)  نیز اهداف از برنامه استراتژیک مشخص می­گردد. برای مثال وقتی که مقدار افزایش سهم بازار مشخص است آنگاه وزن هریک از سپرده­ها در طرف بدهی ترازنامه برآورد می شود. بنابراین ما برای اینکه یک توازنی در سرسید بدهی ها و دارایی ها ایجاد کنیم اولویتهای اعطای تسهیلات و نیز نحوه ورود به سرمایه­گذاری­ها را مشخص می­نماییم. بنابراین شاه بیت اولویت بندی اهداف وجود یک برنامه استراتژیک منسجم می باشد.

تا آنجا که بنده مطلع می باشم این برنامه قبلاً در موسسه به صورت بخشی طراحی شده است و هریک از امور برنامه مدون خود را دارا می باشند، اما جهت منسجم نمودن برنامه جامع، بادستور مدیریت محترم عامل موسسه تیمی از برجسته ترین کارشناسان در حال جمع آوری و تعدیل آن می­باشند که به امید خدا در اوایل سال 91 کارهای اولیه آن به پایان خواهد رسید.

+ نوشته شده در  یکشنبه 2 مهر1391ساعت 15:0  توسط هادی علیدوست  | 

سلام

شرکت تحلیل گران ثروت ساز آریا با برند تجاری کرشه ( کرشه عنوان اولین سکه ضرب شده در ایران می باشد) به عنوان اولین شرکت تخصصی در حوزه مهندسی مالی فعالیت خود را آغاز نموده است. شما می توانید با ثبت نام در سایت اینترنتی کرشه از خدمات متنوعی شامل آموزش ، گزارشات تحلیلی، دریافت مقالات معتبر علمی و کتابهای تخصصی در حوزه مهندسی مالی بهره مند شوید.

همچنین خدمات تخصصی کرشه عبارتند از:

طراحی سیستم مدیریت ریسک برای نهادهای مالی و غیر مالی

طراحی سیستم جامع تهیه گزارش های مدیریتی

تدوین طرحهای کسب و کار Business plan

ارزشیابی شرکتها

طراحی سیستم جامع مدیریت نقدینگی

در صورت تمایل به همکاری با کرشه حتما با ما تماس بگیرید.

+ نوشته شده در  جمعه 9 اسفند1387ساعت 20:26  توسط هادی علیدوست  | 

سلام فعلا همگی رفتیم تا امتحانات پایان ترم خودمون رو بدیم. دعا کنید همه چیز خوب پیش بره برای ترم بعد می یاییم با مطالب بسیار جدید  در حوزه مهندسی مالی ٬ که دریچه ای نوین در صنعت مالی دنیاست٬ امیدواریم که همگی باهم با سعی و پشتکار فراوان بتوانیم این نگاه جدید به رشته مهندسی صنایع و علوم مالی را در سطح جامعه علمی کشور گسترش دهیم و با ابزارهای نوین ایرانی که ارائه خواهیم داد راهگشای حل مشکلات سرمایه گذاری کشور باشیم. فعلا...
+ نوشته شده در  پنجشنبه 9 اسفند1386ساعت 19:36  توسط مسعود راهی  | 

  

شركتها براي عضويت در بورس اوراق بهادار اقدام به تهيه اميد نامه پذيرش و درج مي كنند.

مواردي كه معمولا در آن عنوان مي شود به شرح زير مي باشد:

 

ابتدا يك چكيده اي از نوع فعاليت شركت،محل شركت،تاريخ و شماره ثبت شركت بيان مي شود.

بعد از چكيده فهرست مطالبي كه قرار است بيان شود به ترتيب زير مطرح مي شود:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 28 دی1386ساعت 0:13  توسط طناز پيرداوري  | 

منظور آن است كه سهامي را بفروشيم كه نداريم و بايد براي تحويل آن سهام به خريدار، آن سهام را به عاريت بگيريم. حاصل اين معامله آن است كه "وضعيت باز" ايجاد ميشود. در تاريخي در آينده بايدسهام را بخريم و به كسي بدهيم كه از وي به عاريت گرفته ايم. بدين ترتيب وضعيت باز، بسته مي شود. برخي از راهبردهاي آربيتراژي، در بردارندة "فروش استقراضي" هستند. در اين معامله، شما دارايي را مي‌فروشيد كه در مالکیت شما نيست. فروش استقراضی در مورد برخي -و نه همه- دارايي هاي سرمايه‌اي امكان‌پذير است. براي روشن شدن مطلب، در مورد فروش استقراضي سهام بحث ميكنيم.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 7 دی1386ساعت 13:26  توسط علیرضا مشایخی  | 

 مقایسه اوراق مشارکت بااوراق قرضه

  دراوراق مشارکت حتما باید نوع طرح مشخص باشدوسودی به صورت علی الحساب باید پرداخت شودوسود قطعی پس ازکسرمالیات پرداخت شود,اما دراوراق قرضه احتیاجی نیست که نوع طرح مشخص باشدوسرمایه پذیراختیارداردبا وجه هرکاری انجام دهدوسرمایه گذارمتناسب با قیمت رسمی ونرخ سودمعین سود دریافت می کند و درقانون بانکداری بدون ربا(درکشورما)اشاره ای به انتشاران نمی شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 6 دی1386ساعت 17:57  توسط هادی علیدوست  | 

خريد شركت از طريق اهرمها ( Leveraged Buyout) عبارت است از بدست آوردن مالكيت شركت ديگري با استفاده از ابزار هاي بدهي ( مانند وام و اوراق قرضه). اغلب دارايي هاي شركتهايي كه به مالكيت در آمده اند جهت وجه ضمان وام بعلاوه دارايي هاي شركتي كه مالكيت را بدست گرفته است استفاده مي شود. هدف از خريد توسط اهرمها اين است كه به شركتها اجازه مي دهد تا با مقدار كمي سرمايه مالكيت ها را افزايش دهد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 2 دی1386ساعت 15:35  توسط مسعود راهی  | 

زندگینامه

آقای دکتر مرتون در 31 جولای ۱۹۴۴ در نیویورک متولد شد و لیسانس خود را در رشته ریاضیات مهندسی از دانشگاه علوم کاربردی کلمبیا اخذ کرد.او در رشته دکترای ریاضیات کاربردی سال 1966تا 1967در دانشگاه Caltech وارد شد و فوق لیسانس خود را اخذ نمود سپس به رشته اقتصاد در دانشکاه MIT تغییر رشته داد.

پس از اخذ Ph.D تحت راهنمایی اقتصاددان معروف Paul Samuelson , آقای مرتون جذب هیئت علمی دانشگاه MIT در دانشکده مدیریت شد.... 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 21 آذر1386ساعت 0:18  توسط مسعود راهی  | 

 

دارایی در خطر

 

هدف‌ اين‌ كتاب‌، ارائه‌ي‌ توضيح‌ جامعي‌ از سنجش‌ و كاربرد VaR مي‌باشد VaR همان ‌Value at Risk است‌.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 15 آذر1386ساعت 22:46  توسط امیر رضا حیدری نوری  | 

قسمتي از زندگينامه پرفسور  Mark Rubinstein و علل گرفتن جايزه مهندسي مالي در سال 1995


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 15 آذر1386ساعت 22:21  توسط امیر رضا حیدری نوری  | 

بررسی مبانی شبهه فقهی بورس بازی در بازار سرمایه

بورس بازی از نظر لغوی به معنای «تأمل، تصور، حدس و گمان، پیش بینی و سفته بازی» است 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 15 آذر1386ساعت 22:11  توسط امیر رضا حیدری نوری  | 

متن کامل کتاب "مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک" نوشته جان هال با ترجمه دکتر سیاح را می توانید از اینجا دانلود کنید. علاوه بر متن  ترجمه شده کتاب متن اصلی کتاب و اسلایدهای آموزشی مربوط به آن نیز در همان لینک قابل دسترسی است.
+ نوشته شده در  چهارشنبه 14 آذر1386ساعت 14:50  توسط هادی علیدوست  | 

چکیده

در این نوشتار ابتدا مفهوم ریسک عملیاتی توضیح داده می شود و در ادامه رویدادهای مرتبط با ریسک عملیاتی در موسسات مالی بررسی می شود.بخش بعد به اجزای مدیریت ریسک عملیاتی اختصاص دارد و روش های شناسایی  ریسک عملیاتی  و نیز روش های اندازه گیری ریسک عملیاتی مورد بررسی قرار می گیرد
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 14 آذر1386ساعت 14:40  توسط هادی علیدوست  | 

صندوق سرمایه گذاری تامین چیست؟

صندوق سرمایه گذاری تامین (hedge fund) صندوقی است که هم استراتژی بلند مدت دارد، هم استراتژی کوتاه مدت. از آربیتراژ استفاده می کند، اوراق بهادار زیر قیمت می خرد و می فروشد، اوراق قرضه و اختیار معامله و سایر ابزار مشتقه معامله می کند و تقریبا روی هر فرصتی در هر بازاری که پیش بینی شود با ریسک پایین بازده دارد، سرمایه گذاری می کند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 14 آذر1386ساعت 14:26  توسط هادی علیدوست  | 

مقدمه

ü   احتمال زیان به خاطر اشتباه در مدلسازی یا تخمین پارامترهای مدل را «ریسک مدل» می نامیم. این ریسک به خصوص در معادلات ابزارهای مشتقهء مالی بیشتر نمایان میشود. به طور خاص وقتی در مورد احتمال اشتباه در برآورد یک پارامتر خاص (مثلا نوسانپذیری) صحبت میکنیم; از آن به عنوان ریسک پارامتر) مثلا ریسک نوسانپذیری) میکنیم.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 14 آذر1386ساعت 14:24  توسط هادی علیدوست  |